Тетания

Свръхвъзбудимост на мускулите и на нервите в резултат на намалено количество на извънклетъчния калций. Обикновено настъпва поради смущение в калциево-фосфорната обмяна, което се изразява в снижение на калция в кръвта поради различни причини - хормонални, нутритивни и др.

на български език: Тетания
на английски език: Tetany
на латински език: Tetania

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?