Систолен

По време на систолата, по време на съкращението на миокарда на камерите или предсърдията на сърцето. Обикновено се отнася за различен тип шумова находка на сърцето, като с този термин се описва времевата локализация на шума по отношение на сърдечния цикъл.

на български език: Систолен
на английски език: Systolic
на латински език: Systolicus

Още от Актуално