Супурация

Нагнояване, загнояване. Обикновено на рани. Супурацията изисква съответната обработка - хирургична, медикаментозна или комплексна, с цел ликвидиране на гнойта.

на български език: Супурация
на английски език: Suppuration
на латински език: Suppuratio

Още от Бебе. Кърмене.
Есенциална тромбоцитемия - опасно високи тромбоцити

Злокачествено заболяване, което обаче може да се контролира

1 на всеки 10 пациенти претърпява увреждане по време на болнично лечение
Мръсен въздух в класните стаи на 8 столични училища

Резултатите са от проучване в пет европейски града