Стриктура

Ограничено стеснение.

на български език: Стриктура
на английски език: Stricture
на латински език: Strictura

Още от Здрав ум