Сепсис

Наличие в кръвта на патогенни микроорганизми. Генерализирана по кръвен път инфекция. В днешно време се разглежда заедно с понятието Синдром на системен възпалителен отговор (SIRS - Systematic Inflammatory Response Syndrome), като се цели максимално обхващане на комплексната клинична картина.

на български език: Сепсис
на английски език: Sepsis
на латински език: Sepsis

Още от Актуално