Контракция

Свиване, съкращаване. В контекста на медицинската наука - най-често мускулна контракция.

на български език: Контракция
на английски език: Contraction
на латински език: Contractio

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията