Контагиозен

Заразителен, такъв който може да заразява. Термините контагиозен и вирулентен често се бъркат, но те определят различни характеристики на причинителя. Контагиозността е способността на причинителя на дадена болест да преминава от болен на възприемчив индивид. Вирулентността определя колко тежко протича заболяването при индивида, който е инфектиран. Причинителят може да бъде високо контагиозен, но слабо вирулентен (напр. настинка) и обратно (напр. Ебола треска).

на български език: Контагиозен
на английски език: Contagious
на латински език: Contagiosus

Още от Актуално