Контагиозност

Заразност, свойството на инфекциозните болести да се предават от болни на здрави индивиди. Термините контагиозност и вирулентност често се бъркат, но те определят различни характеристики на причинителя. Контагиозността е способността на причинителя на дадена болест да преминава от болен на възприемчив индивид. Вирулентността определя колко тежко протича заболяването при индивида, който е инфектиран. Причинителят може да бъде високо контагиозен, но слабо вирулентен (напр. настинка) и обратно (напр. Ебола треска).

на български език: Контагиозност
на английски език: Contagiousness
на латински език: Contagiositas

Още от Бременност и раждане