Ретровирус

Особен вид вирусни частици, които имат способността да се възпроизвеждат от РНК. Най-известният ретровирус е Човешкият Имунодефицитен Вирус (ХИВ), който се посочва като причинителя на Синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

на български език: Ретровирус
на английски език: Retrovirus
на латински език: Retrovirus

Още от Актуално