Конюнктивит

Възпаление на външната съединително-тъканна ципа, покриваща окото, на конюнктивата. Конюнктивитите представляват около 30% от очната поликлинична заболеваемост, като при сезонни епидемии честотата им може да достигне 70-80%. Почти всеки трети в даден етап от живота си страда от това заболяване.

на български език: Конюнктивит
на английски език: Conjunctivitis
на латински език: Conjunctivitis