Рехабилитация

1. Възстановяване нормалната форма или функция след нараняване или болест. 2. Възстановяване на болен до оптималното му функционално състояние.

на български език: Рехабилитация
на английски език: Rehabilitation
на латински език: Rehabilitatio

Още от Актуално