Пирексия

Трескаво или фебрилно състояние, ненормално повишена телесна теммпература на пациента.

на български език: Пирексия
на английски език: Pyrexia
на латински език: Pyrexia

Още от Актуално