Пневмокониоза

Отлагане на големи количества прах или прахови частици в белите дробове.

на български език: Пневмокониоза
на английски език: Pneumoconiosis
на латински език: Pneumoconiosos

Още от Актуално