Международни организации

Форум на международните общества по респираторно здраве
Forum of International Respiratory Societies

Адрес: Avenue Ste-Luce 4 |1003 Lausanne (Switzerland)
Управител: Betty Sax
Телефон: + 41 21 213 01 01
Емайл: Betty.Sax@firsnet.org
Уебсайт: http://www.firsnet.org

Още от Актуално
Какво може да се очаква от бронхоскопията с трансбронхиална биопсия?

Каква е подготовка при бронхоскопия с трансбронхиална биопсия?

Фибромиалгията засяга най-често жени

Често не се мисли за тази диагноза

Синдром на Волфрам - диагностика и лечение

Кои нарушения наподобяват синдрома на Волфрам?