Международни организации

Европейска обсерватория по здравни системи и политики
European Observatory on Health Systems and Policies

Адрес: Eurostation (Office 07C020) - Place Victor Horta/Victor Hortaplein, 40/10 1060 Brussels, Belgium
Управител: Dr Josep Figueras
Телефон: +32 2 524 9240
Емайл: info@obs.euro.who.int
Уебсайт: http://www.euro.who.int

Още от Актуално
Какво може да се очаква от бронхоскопията с трансбронхиална биопсия?

Каква е подготовка при бронхоскопия с трансбронхиална биопсия?

Фибромиалгията засяга най-често жени

Често не се мисли за тази диагноза

Синдром на Волфрам - диагностика и лечение

Кои нарушения наподобяват синдрома на Волфрам?