д-р Рифаи, Н.

Виж всички автори


Лечебно заведение: Университетска болница “Света Анна”

Длъжност: Завеждащ на катетеризационна лаборатория


Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията