Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (ФРЕИ)

Виж всички автори

Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (ФРЕИ)

Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (ФРЕИ) е създадена, за да бъде партньор на бизнес лидерите!

 

Фондацията е алианс на експертно знание в областта на емоционалната интелигентност. Екипът от изследователи, преподаватели по емоционална интелигентност, експерти осъществява дейност за популяризиране, развитие и утвърждаване на знанието за емоционална интелигентност в България и извън страната.

 

Основната цел на Фондацията е да обединява учени с международен принос в областта на емоционалната интелигентност, експерти, треньори по essential skills, обучители, медиатори и фасилитатори, за да насърчават, създават и развиват международни и междукултурни сътрудничества. Стремежът на общността от професионалисти е да подкрепя научно изследователската и приложна дейност в България и извън нея, да подготвя лидери и мениджъри да управляват успешно бизнес екипи си чрез познаване на човешката емоционална регулация, схеми на мислене и рационализиране в различни бизнес условия.

 

Мисията на ФРЕИ е да подкрепя и насърчава развитието на теорията, научните изследвания и много мащабно - приложимостта на емоционалната интелигентност във всички социални области и професионална практика.

 

Екипът на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност има изключителен респект към всички бизнес ориентирани хора, които познават своите емоции, избират да поддържат качествени взаимоотношения със своите екипи и бизнес партньори и продължават да търсят възможности за личностно и професионално развитие!

 

Ние, екипът от професионалисти към ФРЕИ, гарантираме научната стойност на знанията в областта на емоционална интелигентност и устойчивостта при популяризиране на резултатите от международни научни изследвания. Приемуществото ни е във факта, че част от нашите членове са професори, доценти, доктори на науките, преподаватели в САЩ и България, коита са доказали своя професионализъм в тази област.

Фондация за развитие на емоционалната интелигентност е и център за образование и обучение, развитие на лидерски и управленски компетентности, обмяна на информация и опит в областта на емоционалната интелигентност. Обучителната ни дейност спомага за развитие на компетентността в областта на познаване и идентифициране на емоции и емоционални състояния, емоционална интелигентност и емоционална зрялост. Екипът от експерти ефективно предоставя обществени и корпоративни услуги като обучения, програми и проекти за развитие на човешкия капитал, лидерство и мениджмънт във всяка професионална сфера. Чрез своята дейност, експертите от Фондацията се стремят да допринасят за развиване на знания и компетентности в сферата на емоционалната интелигентност в различни социални области и да подобрят публичността за ефектите от нея за постигане на баланс между личен и професионален живот.

 

Учредена през януари 2019 г., Фондацията много бързо развива идеите си и постига целите си. За осем месеца от създаването си, екипът от професионалисти организира и проведе Първа международна конференция по емоционална интелигентност, на която бяха изнесени 16 презентации от международни и български експерти. Осъществи се първото професионално сертификационно обучение, на което бяха обучени в първо и второ ниво 17 български експерти. Активно се разви и клубна дейност, като до този момент са учредени 6 клуба „Емоционална интелигентност“.

 

ФРЕИ има сключено споразумение за професионално партньорство с Международното общество по емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. С подкрепата и съдействието на президента на ISEI доц. д-р Джон Пелитери се осъществяват обученията, чиито сертификати са международно признати. Ценното в този вид обучения е, че всеки професионалист, след приключване на трето сертификационно ниво, може да използва международният сертификат в целия свят, защото е издаден от членовете на борда на ISEI, на базата на акредитирана обучителна програма към ISEI.


Още от Новини и събития
Над 450 животоспасяващи кардиостимулатора са имплантирани у нас през 2020 г.

България изостава в имплантирането на сърдечните устройства

НДК ще грейне в различни цветове на Световния ден на редките болести

С множество инициативи посрещаме Световния ден на редките болести

Отварянето на зелените коридори за ваксиниране се очаква през март

AstraZeneca ще удвои доставките си за ЕС през второто тримесечие

Фоликулит - с какво се характеризира инфекцията на космените фоликули?

Какви са причините за възникването на фоликулит?