Никола Неделчев, PhD

Виж всички автори

Никола Неделчев, PhD

Никола Неделчев, PhD, завършва философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава богат и интердисциплинарен академичен опит. По време на следването си там придобива богат и интердисциплинарен опит в области като история и философия на науката, биоетика, когнитивна наука, обща психология, когнитивна психология и логика.

 

През 2018 г. защитава докторски труд на тема информационни метафори и модели в биологията. Основните му изследователски интереси касаят решаване на понятийни и методологически проблеми в биомедицинските науки, с акцент върху научните модели, установяването на каузалност, йерархията на доказателствата в медицината и т.н. 

 

Внимателният и критичен подход към особеностите на научната практика му позволяват да се присъедини през 2018 г. към авторския екип на Puls.bg, където следи акценти от света на медицината, предава специализирана информация в разбираем формат и артикулира идеи, които се намират в основите на съвременната биомедицина.

 

Освен че пише за Puls.bg, Никола е автор на редица академични статии. Понастоящем разработва монография и отделно педагогически проект - един вид мониторинг върху това дали развитието на технологиите в биологията всъщност не надминава сегашната ни образователна система.

 

За периода август – декември 2018 г., в които работи за Puls.bg като редактор има 280 авторски заглавия.


Още от Актуално
Мозъчен инсулт в челния дял - водещи могат да са промените в поведението

Промените в емоциите и поведението са водеща симптоматика

Травми на задната бедрена мускулна група - как да се възстановим по-бързо?
Агранулоцитоза - срив на имунитета

Неочаквана и потенциално смъртоносна реакция към лекарства

Кабинетът одобри създаването на нова болницата

Лечебното заведение ще е в област Габрово

Идеята за кръстосаното донорство е добра

Коментарът е на проф. д-р Вилиян Платиканов