д-р Александра Маркова

Виж всички автори

д-р Александра Маркова д-р Александра Маркова

Д-р Александра Маркова завършва Медицински университет - София през 2012 г. Придобива специалност "Ендокринология и болести на обмяната" през 2021 г. след специализация в УМБАЛ „Александровска”.
През същата година придобива научна и образователна степен "доктор" след защита на дисертационен труд в сферата на диабетологията.
Автор е на публикации в български и международни списания с импакт фактор.
Има участия в национални и международни конгреси.

Сътрудничи на Puls.bg със статии в област „Ендокринология“ от декември 2018 г. Със статиите си впечатлява със задълбоченост в изясняването на поставения здравословен проблем и достъпност за пациента.

Статии на автора в Puls.bg


Още от Актуално
Обилен секрет от носа и кашлица са най-честите симптоми на синузит при децата

Признаци на острия синузит са обилна секреция от носа и кашлица.

Неинфекциозни причини за треска с неизвестен произход в напреднала възраст

Защо възниква повишена температура при по-възрастни пациенти?

Нефропротективен ефект на антидиабетните лекарства

Лекарствата за диабет намаляват прогресията на нефропатията