Обикновено побеляването на косите се асоциира с излагането на емоционоален стрес. Това обаче, според учените, се оказва само мит и липсата на връзка между двете явления не е доказана. Побеляването на косите започва обикновено в средата на 30-те при бялата раса, по-късно сред азиатците и афроамериканците.

 

Защо точно настъпват тези промени, все още е загадка. Миналия месец европейски изследователи проучваха генетичен дефект, водещ до заболяването витилиго, при което се губи пигментацията на кожата в определени области. При тези пациенти се намира ниска активност на един ензим, каталаза, което води до повишаването на водородния прекис в кожата. Учените предполагат участието на подобен механизъм и при белите косми. Клетките на всеки от тях продуцират минимално количество водороден пероксид, което с времето се натрупва и в крайна сметка блокира синтезата на меланина. Описаният механизъм обаче със сигурност е само част от сложната патогенеза на побеляването.


 

Сега вече, предвид тези, макар и ограничени познания, може да се търси отново връзка със стреса. Дори да се намери такава, най -вероятно тя ще е зависима от генетично заложена предразположеност.