Псориазисът е хронично възпалително заболяване на кожата, което засяга 2-3% от населението в световен мащаб. Въпреки че патогенезата на това състояние все още не е напълно изяснена, предположенията са насочени към значението на дисрегулацията на функциите на имунните клетки в кожата и по-конкретно Т-клетките, които имат водещо значение за развитие на псориазиса. Няколко проучвания са поставили фокуса върху потенциалната роля на дефицита на витамин D при псориазис.

 

Точният механизъм на действие на витамин D в патогенезата на псориазиса все още не е напълно изяснена. Водещите предположения считат, че важно значение има потискащото действие на витамин D за функциите на кератиноцитите, при което се наблюдава понижен растеж и ускорено узряване на тези клетки когато са изложени на действието на витамина. Възпалението и ангиогенезата - образуването на кръвоносни съдове са ключови елементи в патогенезата на псориазиса. Витамин D има противовъзпалителни свойства и понижава процесите на ангиогенеза, ето защо неговият недостиг води до влошаване на псориазиса.


 

Друга полза от витамин D за кожата е превенцията на раковите заболявания, поради регулиращото действие на този витамин за множество сигнални пътища, които участват в канцерогенезата. Този витамин влияе на процесите, които имат значение за потискане на развитието на базалноклетъчните карциноми и подобрява действието на ензимите, които поправят мутациите в ДНК, водещи до канцерогенеза. Витамин D благоприятства апоптозата на клетките на кожата, понижава ангиогеназата и науршава адхезията на раковите клетки. Освен това, той допринася за превенция на метастазите и намалява туморната прогресия. Ултравиолетовите лъчи имат водещо значение за развитие на раковите заболявания на кожата. Те предизвикват увреждания на ДНК и водят до малигнени изменения в епителните клетки. Витамин D има защитно действие срещу тези външни фактори и е важен за превенцията на меланом.

 

Ползите от този витамин за косата също са многостранни. Важен аспект от неговото действие е забавяне на процесите на стареене, които ускоряват косопада. Установено е, че витамин D благоприятства действието на бета-катенина за стимулиране на диференциацията на космените фоликули. Активирането на рецепторите за витамин D има важно значение за оптималното протичане на цикличните процеси в космените фоликули и стимулиране на растежа на косата.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4642156/