Ново проучване, публикувано в International Journal of Molecular Sciences през септември, показва потенциалната вреда от алуминиевите соли, които се съдържат в повечето дезодоранти. 

 

Група изследователи от Фонданция Гранжет, от Центъра по онкология и хематология Хирсланден и от Оксфордския университет, ръководени от Андре-Паскал Сапино и Стефано Мандриота са изложили в лабораторни условия клетки, включително от млечна жлеза, на алуминиеви соли. 


 

Резултатите показват, че не само металът прониква в клетките, но също така предизвиква генетична нестабилност в тях. 

 

Проведените проучвания показват, че алуминият уврежда ДНК веригите на клетките по същия начин както им въздействат канцерогенните вещества и потвърждават канцерогенния му ефект. 

 

Трудности в интерпретацията на резултатите при хора

Биологът Стефано Мандриота и онкологът Андре-Паскал Сапино показаха през 2012 г., че човешки култивирани клетки от млечна жлеза, изложени на алуминий, претърпяват генетични промени

 

През 2016 г. проучванията им показват, че клетки от млечна жлеза на гризачи, култивирани в среда с високи нива на алуминий, каквито са в човешката млечна жлеза, при инжектиране в опитни модели води до развитието на агресивни метастатични ракови заболявания. 

 

Връзката между употребата на дезодоранти и повишеният брой случаи на рак на гърдата, който се наблюдава през последните 50 години, не е за подценяване.  Повече от 80% от случаите на рак на гърдата възникват във външната част на жлезата, която е близо до подмишницата, пояснява Андре-Паскал Сапино. 

 

Здравните власти и компетентните органи считат, че дезодорантите не крият риск за здравето, ако концентрацията на алуминий е под 10,6% за спрейовете е под 6,25% за другите изделия. Тези стойности са по-високи от стойностите, наблюдавани при дезодорантите на пазара. 

 

Системното излагане на алуминий чрез ежедневната употреба на козметични продукти няма значителен принос за наслагването към натоварването на организма с алуминий от други източници. 

 

Националната агенция по лекарствата и здравните продукти във Франция заключава през 2011 г., че няма очевидна връзка между излагането на кожата на алуминий и появата на рак. Също така препоръчва намаляването на съдържанието на алуминий в козметичните продукти до 0,6% и избягването на приложението такива изделия след бръснене или върху наранена кожа. 

 

Фондация Гранжет показва в последните си проучвания, че действието на алуминия е подобно на това на другите канцерогенни агенти, каквито са тютюна и азбеста. 

 

Учените призовават здравните власти да ограничат и контролират употребата на алуминий в козметичната индустрия. 

 

Източници:

www.lemonde.fr

https://www.mdpi.com/1422-0067/22/17/9515