Атопичният дерматит е хронично възпалително заболяване, характеризиращо се с обостряния, което има мултифакторна генеза. Наблюдава се значително повишаване на случаите на атопичен дерматит сред населението. Заболяването може да се развие на всяка възраст. Характеризира се със сухота на кожата и поява на лезии, съчетани със сърбеж и дразнене.

 

Механизмите, които водят до развитие и влошаване на състоянието при атопичен дерматит включват нарушения в кожната бариера и атопия. При пациентите с атопичен дерматит се наблюдава нарушение на функциите на вътреклетъчните липиди в роговия слой на кожата поради абнормно понижаване на нивата на серамидите. Патогенезата на атопичния дерматит все още не е напълно изяснена, но се характеризира с комплексното действие на генетични и имунологични фактори, както и такива от околната среда.


 

Генетичните фактори могат да се класифицират в две групи. Първата от тях включва наличие на мутации в гените, кодиращи структурните епидермални протеини или тези, участващи в поддържането на бариерната функция на епидермиса. Установено е, че при 30-50% от пациентите с атопичен дерматит се наблюдава мутация със загуба на функция в гена за белтъка филагрин, изграждащ кожата. Втората група генетични фактори включва нарушения в имунния отговор. Освен това, нарушеният състав на липидите, които се съдържат в кератиноцитите, водят до нарушения в бариерните функции на кожата. Това води до повишена загуба на хидратация от кожата, което предизвиква характерната за заболяването сухота.

 

Освен това се наблюдава и повишена пропускливост на кожната бариера, която осигурява по-лесно проникване на алергените и патогените, активиращо последващ имунен отговор. Той, от своя страна, има дисфункционален характер и е свързан с отделяне на множество провъзпаителни медиатори. Съчетанието между възпалението и прогресивната поява на кожни лезии води до хронифициране на състоянието.

 

Хроничното възпаление на кожата води до повишено производство на свободни радикали. Външните фактори, влияещи върху кожата, каквито са слънчевата светлина и замърсяването също водят до повишена концентрация на свободните радикали. Тяхното натрупване води до оксидативен стрес. При атопичен дерматит се наблюдава инфилтрация на кожата с клетки на възпалението, каквито са лимфоцитите, макрофагите, еозинофилите и мастоцитите. Те се натрупват във високи количества както в острата, така и в хроничната фаза на кожното възпаление при атопичен дерматит.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139929/