Във връзка с драстичната промяна в начина на живот през последните десетилетия рязко се повиши честотата на затлъстяването в световен мащаб. Рисковете за здравето, до които то води са неоспорими и се обръща изключително много внимание на мерките за предотвратяването му и това на свързаните с него исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, диабет втори тип, дислипидемии и др. Далеч не по-малко опасна е обаче и другата крайност – прекомерно ниските стойности на телесното тегло.

Удачен показател за състоянието на теглото, използван в целия свят, е Индексът на Телесна Маса (килограмите, разделени на квадратът от височината в метри). За нормални се считат стойностите от 18,5 до 24,9. ИТМ под 18,5 е показателен за поднормено тегло. За някои лица това може да бъде просто семейна черта, а в други случаи е белег за заболяване.

Какви са причините за поднорменото тегло?

Най-общо телесното тегло е функция на калорийния внос и енергоразхода. Хранителният прием обаче не опира единствено до това колко калорий ще бъдат доставени на организма. С него се набавят вещества, необходими в структурно и функционално отношение – белтъци, въглехидрати, мазнини, витамини, минерали. Ограничаването на едни от тях може да се отрази на приема на други.

Причините за хранителната рестрикция могат да бъдат социално-икономически, психогенни, вследсвие дадено заболяване с потискане на апетита и др. Някои болестни състояния ограничават резорбцията на всички или определени вещества, а други предизвикват повишеното им метаболизиране или неподходящо утилизиране.


Сред причините за поднормено тегло са:
 • Хранителни разстройства като Anorexia Nervosa и Bulimia Nervosa.
 • Хронични инфекциозни заболявания като туберкулоза.
 • СПИН
 • Чревни паразитни заболявания
 • Диабет първи тип
 • Хипертиреоидизъм
 • Заболявания на стомашно-чревния тракт и панкреаса, протичащи с малабсорбция – цьолиакия, кистична фиброза, ензимна недостатъчност.
 • Злоупотреба с медикаменти
 • Злокачествени заболявания
Какво съпътства и до какви усложнения води поднорменото тегло?

Обикновено поднорменото тегло се свързва с малнутриция (недохранване). Недостигът на хранителни вещества може да е системен или частичен – поради липса в храната, поради ограничената абсорбция, поради пренасочването в организма и т.н. Освен това мастната тъкан е хормонално активна от една страна, а от друга – място за метаболизма на някои стероидни хорони.

Следните състояния могат да се явят като усложнения на хранителния недоимък:

 • На първо място се засяга имунната система на организма. Лицата със системно недохранване са изключително податливи на инфекции.
 • Рискът за развитие на остеопороза е много по-висок при жени с ниска телесна маса. Ролята на естрогените в патогенезата на остеопорозата е добре позната, а мастната тъкан играе не малка роля в метаболизма им. При недостатъчното и количество, нивото на хормоните спада. Заболяванията, протичащи с малнутриция също могат да доведат до ограничен внос на калций или витамин Д в организма.
 • Аменореята е често срещан пролем сред жените с ниско тегло, асоциира се с намалената хормонална активност на лептина, произвеждан от мастната тъкан. Аменореята е често наблюдаван симптом при хранителните разстройства.
 • Дисбалансът, наблюдаван по отношение половите хормони дава отражение и на фертилността (способността за оплождане)на жената.
 • Анемия често се наблюдава наред с намалената телесна маса - поради ограниченият белтъчен прием и намаленият внос или недостатъчна абсорбция на желязото. Хроничните инфекциозни и злокачествените заболявания са също асоциирани с анемия. Заболявания с малнутриция могат да ограничат абсорбцията на витаимн В12 – друга причина за анемичен синдром.

По отношение на телесната маса е необходимо да се цели оптималното, а не най-ниското телесно тегло, съветват диетолози. Малнутрицията, както и затлъстяването са опасни за здравето и комфорта на живот и следва да се превентират навреме, тъй като със задълбочаване на състоянието опасностите нарастват, а терапевтичното и диетично повлияване е по-трудно.