Лечението с някои представители на селективните инхибитори на обратния захват на серотонина увеличава ДНК фрахгментацията в сперматозоидите, бе съобщено на 64-тата годишна среща на Американската Общност по Репродуктивна Медицина в Сан Франциско.

Макар, че проучвания не са изследвали точно мъжката плодовитост, пет-кратното нарастване на честотата на случаите с абнормна ДНК при лечение с paroxetine е обезпокоителна и предполага засягане на репродуктивните възможности. Изследванията са направени преди лечението с антидепресант и 4 седмици след началото му. Фрагментацията на ДНК се увеличава със статистически значими стойности. Освен това и броят мъже, при които тя се наблюдава се увеличава от 10 на 50%. Обемът, видът на спермата, качеството и броя на сперматозоидите остават незасегнати. Наблюдава се обаче еректилна дисфункция в около една трета от наблюдаваните.

Аномалиите в структурата на ДНК опорочава не само естествените опити за забременяване, но и тези при асистираните репродуктивни технологии.

Според някои специалисти причината за чупливостта на носителите на генетичната информация е в забавянето на транспорта на спермата. това увеличава времето за вредни въздействия или просто самите сперматозоиди остаряват.

Предстоят още клинични изпитвания, касаещи въпросната група антидепресанти.