Броят на необоснованите и лъжливите повиквания  към „Спешна помощ“ е значителен, това е причината за излишното изразходване на много финансови средства и до ненужно ангажиране на квалифициран медицински персонал. Този извод правят експерти от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) в доклад, който ще бъде представен на министъра на здравеопазването. Документът бе изготвен след приключването на първия цикъл обучения за диспечери и медицински специалисти от Районните координационни централи (РКЦ) към Центровете за спешна помощ.

 

Има празнота в Закона за националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112, липсват правила и процедури за докладване на лъжливи повиквания, които според закона подлежат на глоба, обясняват експерти. Те са категорични, че е необходимо да бъде разработена съвместна процедура заедно с органите на МВР и Единен номер 112, при която ЦСМП да уведомява за установени случаи на лъжливо повикване за спешна медицинска помощ, а така също и да бъдат утвърдени необходимите документи, които ще бъдат съставяни в такива случаи. Към този момент, допълват от Националния център,    липсва и формуляр за регистриране на необосновано повикване, който съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина“ следва да бъде приет и въведен от Министерството на здравеопазването.


 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Спешните медици са категорични, че трябва да бъде даден старт на Национална информационна кампания за българските граждани. Тя трябва да съдържа ясна информация за обхвата на дейност на системата за спешна медицинска помощ у нас, както и за това в кои случаи хората могат да се обадят на тел. 112, на какви въпроси трябва да са готови да отговарят и каква отговорност носят, ако обаждането им няма основателна причина и с повикването си необосновано са ангажирали спешен екип.

 

Българските граждани все още са свикнали да се обръщат към Спешните структури за проблеми, които попадат в обхвата на неотложната помощ или са предмет на основния пакет дейности на личните лекари в първична медицинска помощ, който се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на общопрактикуващите лекари, отчитат още от НЦОКССМП. 

 

По тази причина спешните медици лансират идеята във всички филиали за спешна медицинска помощ на видно място да бъде поставена информация за гражданите в кои случаи следва да се обръщат към общопрактикуващия си лекар или към осигурения от него неотложен кабинет при състояния, които не са спешни. Ако хората не желаят, такава помощ може да им бъде оказана и в спешните филиали, без това да нарушава нормалния ритъм на обслужване на спешните случаи. Условието обаче е да има заплащане на определена сума съгласно единен за системата ценоразпис или такса. По този начин, смятат работещите в ЦСМП, ще се избегне натоварването на системата за спешна помощ с несвойствени дейности, ще бъде елиминирана възможността за дублирането на финансирането им със средства на НЗОК и държавния бюджет.