Законът за българския жестов език е изключителна победа за хората с увреден слух в България, като се узаконява правото им на достъп до информация, качествено образование и интегриране в обществото.

 

Това споделиха Мария Кръстева, председател на Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) и Силвана Павлова, консултант "Подкрепена заетост", в предаването "Бизнес старт" по телевизия Bloomberg TV Bulgaria.


 

"След много дълги години борба организации, правителствени институции и политици се обединиха около каузата да интегрират хората с увреден слух в българското общество", сподели Мария Кръстева.

 

Жестовият език ще влезе в училищното и предучилищно образование, за да се подкрепят децата с увреден слух.

 

"Този закон урежда именно помощта към глухите деца и младежи чрез предоставянето на преводачески услуги и ползването на жестов език. Училищното и предучилищното образование ще бъде подпомогнато с назначаване на преводачи и сурдопедагози, които владеят жестов език“, посочи Мария Кръстева.

 

По думите ѝ образователният процес при подрастващи с увреден слух се провежда много трудно в условията на пандемия, като в София има възможности, но в други части на страната децата са много затруднени.

 

Според нея трябва да се подсигури жестов преводач във виртуалните класни стаи, в които има и деца с увреден слух, защото не се знае колко дълго може да продължи онлайн обучението.

 

Силвана Павлова коментира, че трудностите, които срещат децата с увреден слух в дигиталното обучение, са свързани с липсата на технически чист звук, интерактивни дъски и субтитри.

 

"Това, което ще се промени в образованието, е преподаването на български книжовен език и на всички други дисциплини или предмети чрез жестов майчин език, който се говори в семейството на детето. Досега се ползваше писменост и жестов език като помощно средство, но не като основно средство за преподаване. Жестовият език става абсолютно равноправен на книжовния и това ще покрие на 100% нуждите на дадено дете".

 

Възможностите за работа за хора с увреден слух през последните години, макар и с бавен темп, се увеличават, което се дължи отчасти на професията консултант "Подкрепена заетост".

 

"Това е една млада професия, което тръгва от САЩ и Канада, но вече я има и в България с нейната структура и индивидуален подход. Ние не се фокусираме върху увредата на хората, а точно обратното - върху техните възможности. Консултантът намира подходяща позиция, провежда собствено индивидуално интервю с работодателя и след това придружава кандидата на реалното интервю, като следващият етап е вече подпомагане във встъпителното обучение на самото работно място".

 

Целия разговор може да видите във видеото.