Две жалби срещу проектирането и строежа на бъдещата Национална детска болница са постъпили вчера в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Жалбоподатели са фирма „ВДХ“ и АД и Камарата на архитектите в България. 


Така обществената поръчка за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“, която министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обяви на 9 юли е спряна. 


Крайният срок за подаване на офертите бе до 20.08.2019 г., 17.30 часа, в деловодството на здравното министерство. Отварянето на постъпилите предложения трябваше да се състои на следващия ден – 21.08.2019 г. в сградата на министерството.Очакванията на Министерството на здравеопазването бяха през есента да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на Националната многопрофилна детска болница. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат. Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти в обществената поръчка е 95 442 000 лв. с ДДС.


Припомняме, че още през ноември 2018 г., по време на протестите на педиатрите от Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“, министър Ананиев обеща нова детска болница до две години. „Министерството на здравеопазването работи по създаване на национална многопрофилна педиатрична болница, в която на едно място да бъдат услугите по спешна и високоспециализирана консултативна педиатрична помощ, интензивно лечение на деца, включително с възможности за продължителна дихателна реанимация, неонатологична помощ, с възможности за обслужване на деца, родени с висока степен на недоносеност и изключително ниско тегло при раждане, комплексно (терапевтично и оперативно) обслужване на деца с вродени аномалии, хронични заболявания и увреждания и други тежки заболявания, услуги по продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи“. И тогава здравният министър подчерта, че България е единствената европейска държава, която не разполага с аналогична детска болница.