Министерството на здравеопазването ще прокара нов медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

Това става ясно от проект за изменение на нормативната уредба, публикуван за обществено обсъждане на сайта на ведомството. Той е разработен от водещи медицински специалисти в страната по специалността.

С оглед заявен голям обществен интерес към съдържанието на медицинския стандарт по тази медицинска специалност, проектът се публикува с цел публичност и прозрачност в хода на неговото разработване, както и предвид необходимостта от предоставяне от заинтересованите страни на предварителни становища и мнения, преди окончателното му одобрение, се посочва в мотивите към проекта.

Според изискванията, този вид хирургия може да се практикува както в болничната, така и в извънболничната помощ.

 

Отделението или клиниката към болницата трябва да има минимум второ ниво на компетентност. В структурата е необходимо да има двама специалисти по пластично-възстановителна хирургия  и най-малко шестима специалисти по здравни грижи, а в болницата - анестезиолог, вътрешни болести и педиатър.


 

Препоръчително е специалистите по здравни грижи да получат специфична подготовка и обучение посредством курсове за здравни грижи в специалността. Това изискване важи и за работещите в извънболничната помощ.

NEWS_MORE_BOX


Определени са и минимални изисквания за обем на медицинска дейност за второ ниво на компетентност на структурата - 25 операции годишно на разкрито легло или 85 операции годишно на лекар със специалност пластично-възстановителна и естетична хирургия като оператор или асистент.

 

Годишният брой преминали болни трябва да бъде 200. Записано е също така, че клиниките и отделенията трябва да имат под 1% смъртност, под 18% усложнения и други.


При приемането на нов медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия, следва да бъдат направени съответни изменения и в други наредби на министъра на здравеопазването, с което да се избегнат противоречия с новия медицински стандарт.

 

Това касае основно Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия, от която ще отпаднат изискванията, свързани с медицинската специалност пластично-възстановителна и естетична хирургия.

 

Измененията в тази насока ще бъдат оформени и отразени в проекта на нормативен акт за утвърждаване на медицинския стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия, който предстои да бъде изготвен и публикуван за обществено обсъждане, съобщават още от ведомството на д-р Москов.