Здравното министерство разреши провеждането на спортни състезания на закрито с публика със заповед на министъра на здравеопазването.

 

Със Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. се позволява провеждането на състезания при условие, че зрителите са настанени най-малко през една седалка и се спазва физическа дистанция от 1,5 метра.


 

От това условие следва, че заетостта на местата на съответното спортно съоръжение не бива да надвишава 50 % от капацитета му.

 

Министърът на здравеопазването издаде общо нови три заповеди във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на месец ноември.

 

В същата заповед се посочва още, че центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

 

За лица, пристигащи от Украйна, се въвежда изискването да представят документ за отрицателен резултат от PCR тест, със Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г.

 

Непроменени остават общите противоепидемични мерки, посочени в Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г..