Министерството на здравеопазването (МЗ) поиска ставката на ДДС за лекарствата, заплащани от бюджета на Здравната каса, да се намали от сегашните 20% на 5%.

 

Предложението се отнася до лекарствените продукти за домашно и болнично лечение, които са включени в Позитивния лекарствен списък на НЗОК. Съгласно Директивата на Европейския съвет от 2006 г. диференцираната ставка за лекарствата в страните от ЕС не може да бъде по-ниска от 5%.


 

Становището за въвеждане на диференцирана ставка за лекарства е във връзка с искане на Постоянната комисия по здравеопазване в Народното събрание. Намаляването на данъка за лекарствата, включени в Позитивния лекарствен списък, ще позволи на НЗОК и МЗ да увеличат значително броя и вида на лекарствата, които се закупуват с публични средства.

 

Изчисления на здравното министерство показват, че при годишни разходи на МЗ и НЗОК за лекарства от 2 милиарда лева, намаляването на ставката на ДДС от 20 на 5 процента ще позволи да се платят допълнително лекарства на обща стойност с 300 милиона лв. повече.

 

Понастоящем тези пари, събрани от здравни вноски, не се разходват за лекарства, а се връщат в държавния бюджет под формата на Данък добавенa стойност.

 

България е сред страните в ЕС с най-високо доплащане на медицинската помощ, като основен дял в него има доплащането за лекарства. Само пациентите с ограничен брой заболявания у нас получават напълно безплатни лекарства за основното си заболяване. Всички останали заплащат почти изцяло стойността на лечението си. Подпомагането за тях от страна на НЗОК и МЗ е минимално или липсва.

 

Намаляването на ставката на ДДС от 20% на 5% за лекарствата от Позитивния лекарствен списък ще позволи да се увеличи броят и вида на лекарства, които се предлагат безплатно или с намаление, което ще намали доплащането от болните.

 

Диференцираната ставка на ДДС върху лекарствата не е новост за страната. При създаването на НЗОК преди 20 години, имаше нулева ставка на ДДС върху лекарствата, заплащани с бюджета на Здравната каса.

 

Становището на Министерството на здравеопазването е прието и изпратено до Постоянната комисията по здравеопазване при 46-то Народно събрание във връзка с постъпил Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от група народни представители на 30 юли.