Върховният административен съд потвърди решение на Административния съд София – град за изплащане на обещетение от страна на Министреството на здравеопазването на потърпевшо семейство, заради бездействие на институцията по осигуряване на необходимите реактиви за масов скрининг на новородени за фенилкетонурия. Масовият скрининг за фенилкетонурия се провежда в родилните домове и е част от задължителните грижи на държавата за населението.


Здравната институция е осъдена да заплати сумата от 60 000 лв. на малолетното дете А. Н. А. като обезщетение за нанесени неимуществени вреди заради развитието на фенилкетонурия, уточняват от Центъра за защита правата в здравеопазването. Ведомството следва да заплати по 20 000 лв. и на двамата родители, отново за претърпени от тях неимуществени вреди заради заболяването.

 


Фенилкетонурия е наслествено заболяване, при което заради ензимен дефект не се усвоява аминокиселината фенилаланин, намираща се в белтъчната храна. Дефектът води до натрупване на веществото в органи и мозъка, което причинява прогресивно умствено изоставане на детето. Развитието на заболяването се предотвратява чрез въвеждане на специален диетичен режим от раждането, при който включително се избягва храненето с кърма и млечни продукти.


Съдът прие за установено, че Министерство на здравеопазването, за периода от 05.07.2004 г. до 19.08.2004 г., не е осигурило реактиви за провеждане на изследвания за фенилкетонурия, с което не изпълнява задълженията си по Националната програма за профилактика на наследствените болести, предразположения и вродени аномалии за периода 2000 г. - 2005 г. 


Министерство на здравеопазването не е осигурило и провеждането на обществени поръчки и сключването на договорите за доставка на реактиви за извършване на задължителното изследване на малолетната А. Н. Неизпълнените ангажименти от страна на ведомството се отнасят към момента на раждането на детето, и в продължение на изисквания период от 21 дни след тази дата, с оглед овладяване и въздействие на проявилото се заболяване, поради което е настъпило необратимо увреждане на детето.