Министерството на здравеопазването търси кандидати за участие в новият им обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“. На завършилите обучението лекари и медицински сестри ще се даде възможността да карат дежурства в авиобази на летища „Враждебна“ – София и „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия.

 

Изискванията към кандидатите са да бъдат:


  • Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“/“Анестезиология и интензивно лечение“ или Лекариспециализанти 4 курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“, както и стаж по специалността минимум 5 години;
  • Медицински сестри с поне 3 години опит в реанимация и интензивно лечение;
  • Допълнително изискване е да ползват английския език.

Кандидатите са задължени да представят следните документи:

  • Копие на документ за придобита специалност;
  • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (ако е приложимо);
  • Копие на сертификат за ниво на владеене на английски език;
  • Професионална автобиография;
  • За специализантите  - удостоверение, че кандидатът специализира по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“.

 

Кандидатите трябва да подадат документите си или на електронен адрес: Bbotev@mh.government.bg, или на място в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването в София (пл. „Света Неделя“) до 21 април включително.

 

При одобрение на документите и преминаване на медицински преглед, както и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия, кандидатите ще са свободни да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. Курсът ще продължи 15 дни и ще започне през май.

 

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев обявява през февруари, че се водят преговори за наемане на два медицински хеликоптера. Това ще се осъществи до началото на лятото, преди да бъдат закупени планираните шест хеликоптера по Плана за възстановяване и устойчивост. Целта на наемането е да се осигурят обучени медицински екипи и пилоти, както и да се подготвят площадки за кацане в болниците в страната. Спешната медицинска помощ ще бъде изцяло финансирана от държавата.