По време на заседание на Комисията за защита от дискриминация представител на Министерството на здравеопазването обяви, че институцията не е компетентна по казуса и желае да се оттегли като ответник от делото. 

 
На заседанието е обсъждана жалба на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България, която подаде сигнал относно ниската реимбурсация на биологичните медикаменти, използвани за артритни заболявания.
 
Искането на Министерство на здравеопазването да се изтегли от делото предизвика изумление в залата, казват от пациентската организация. Според чл. 5, ал.1 от Закона за здравето „Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол“. 
 
Според Организацията на пациентите с ревматологични заболявания здравното министерство  не е компетентно да осъществи и посочените в чл.86 на Закона, в който се отбелязват права на пациента като достъпна и качествена здравна помощ, достъп до модерни методи на лечение, предотвратяване на болката и страданието по време на лечението му, доколкото е възможно.
 
Представителят на Комисията по цени и реимбурсация към Министерски съвет пък вся смут с твърдението, че не знае кои са биологичните медикаменти в Позитивния лекарствен списък. Това води до извода, че институцията, която буквално създава лекарствения списък не е наясно какво има в него, коментират от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания. 
 
Атритните заболявания са част от групата на ревматологичните болести. Те са инвалидизиращи и причинени с много болка и дискомфорт за хората, които страдат от тях. Най-новото лечение и единственото, което може да забави хода на уврежданията до момента са биологичните средства. На този етап България е единствената държава в ЕС, която не плаща напълно тези скъпоструващи лекарства, а ги реимбурсира 75%.