Няма съществена промяна в общия брой на инвалидността в страната при новата и предишната Наредба за медицинска експертиза през изминалите шест месеца. Това са изводите от проведения от Министерство на здравеопазването анализ на действието на промените в ТЕЛК. Проучването, което здравния министър Кирил Ананиев представи пред представители на организациите и сдруженията, които защитават правата на хората с увреждания, се базира на данните от ТЕЛК комисиите в цялата страна и жалбите, получени от граждани в НЕЛК за периода от шест месеца.


Изводите в анализа показват, че няма промяна в броя на жалбите. „Отчита се динамика и отклонения в отделните възрастови групи, като причините за това са или в резултат на подобрен здравен статус или в резултат на административни решения на ТЕЛК комисиите, които в момента се проверяват“, обясни заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева. Един от изводите в анализа е, че в самото начало на действието на новата Наредбата за медицинската експертиза са допуснати по-голям брой първоначални технически пропуски от страна на ТЕЛК комисиите при обработка на документите, но те са били отстранени в хода на работата им.


Здравното министерство пое ангажимент да изпрати на неправителствените организации данните и информацията от системата на ТЕЛК и НЕЛК, за да направят собствен анализ на действието на Наредбата през изминалите шест месеца. До края на седмицата екипът на Кирил Ананиев очаква да получи и предложения от страна на неправителствения сектор за промени в сега действащата наредба, които да обсъдят на среща следващия вторник - 11 февруари 2019 г. Министерството очаква да получи от всички организации, включително и от Омбудсмана, постъпилите при тях жалби от прилагането на Наредбата за медицинска експертиза.Заместник-министър Начева обясни, че се работи по мерки, които биха подобрили контрола и организацията на ТЕЛК. Краткосрочните мерки са свързани с промяна в системата на НЕЛК и ТЕЛК. „По-засилен контрол в целия ход на лечение на пациентите и така наистина хора, които са болни и с тежки заболявания, ще могат да бъдат проследявани не само на ниво ТЕЛК-комисия, но още от възникване на заболяването. Дългосрочните мерки, които бяха представени още лятото, ще отнемат малко повече време. Те са свързани с цялостна промяна на оценка на работоспособността”, посочи още Жени Начева.


„Имаме намерения системата на ТЕЛК и НЕЛК да се интегрира не само със системата на Агенцията на хората с увреждания, но и със системата на НЗОК, като информацията ще обхваща целия здравен статус на лицата и решенията ще се взимат по-независимо. Електронният профил ще заработи през февруари, но той ще се надгражда с допълнителна информация“, заяви пред журналисти заместник-здравният министър.