Не е препоръчително ваксините срещу Ковид-19 да се поставят при бременни жени, както и при жени, планиращи бременност, поне шест месеца преди настъпване на бременността.

 

Това е посочено в препоръките на здравното министерство за прилагането на ваксините при рискови групи от населението.


 

Те са изпратени до Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в отговор на постъпилите от личните лекари въпроси, свързани с предстоящото им участие във ваксинационната кампания.

 

Насоките са изготвени от редица експертни съвети към министъра на здравеопазването.

 

Препоръката за бременните жени е заради липсата на достатъчни данни за приложението им при тях, стана ясно на днешния брифинг за разпространението на Ковид в страната.

                        

В насоките е посочено още, че няма противопоказания за ваксинирането при хора с хронични кожни заболявания.

 

За хората с хронични автоимунни и автоинфламаторни кожни заболявания е противопоказно да се прилагат живи и атенюирани ваксини, каквито засега няма регистрирани за употреба у нас.

 

Хората със злокачествени хематологични заболявания, като остри и хронични левкемии, се определят като приоритетна за ваксиниране група. При пациенти, понесли трансплантация на хемопоетични стволови клетки, се препоръчва ваксинирането да бъде отложено с 3 до 6 месеца. Препоръката е изведена по аналогия с грипната ваксина.

 

При имуносупресирани болни имунната защита след ваксинация срещу Ковид-19 може да бъде по-слаба, а при хора с анамнеза за анафилактични реакции рискът от тежка нежелана реакция трябва да се прецени внимателно спрямо очакваната полза.

 

За хората с хронични гастроентерологични и чернодробни заболявания ваксинирането също се извършва с приоритет.

 

Изключение правят хората в остра фаза на възпалително гастро-интестинално и чернодробно заболяване, протичащо с висок фебрилитет. В този случай ваксинирането е препоръчително да се отложи до подобряване или овладяване на симптоматиката.

 

Ваксинирането на хора с хроничен вирусен хепатит В и D, които се лекуват с интерферон алфа, не е препоръчително, поради изразените странични ефекти от тази терапия.

 

Хората с хронични заболявания като захарен диабет, метаболитен синдром, затлъстяване или отслабена имунна система спадат към приоритетните групи за ваксиниране.

 

Същото е посочено и за хората със захарен диабет тип 1 и тип 2 заради по-високия риск от тежко протичане и смъртност от Ковид-19.

 

Достъпните към момента Ковид ваксини са подходящи и безопасни за имунокомпрометирани, посочват от Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“. В тяхното становище се уточнява, че коагулационните нарушения не са индикатор за приоритетно ваксиниране.

 

Пациентите с мускулно-скелетни и автоимунни възпалителни ревматични заболавания могат да бъдат ваксинирани с неживи ваксини, каквито са регистрираните до този момент ваксини срещу Ковид-19.

 

За хора, на които предстои трансплантация, се препоръчва ваксинирането по възможност да се направи един месец преди извършването на трансплантация.

 

При възникване на донорска ситуация обаче не е необходимо да се отлага трансплантацията от трупен донор с цел ваксинация.

 

След извършена трансплантация се препоръчва ваксинацията да се направи поне 1 месец след трансплантацията, а при бъбречно трансплантиранитетри месеца след самата операция.

 

При хора с автоимунни, онкологични, инфекциозни заболявания и имунни дефицити, които имат компрометирана имунна система, е възможно ваксината да не доведе до производство на необходимите антитела и имунни клетки поради наличния имунологичен дефект.

 

В насоките се посочва още, че алергичните заболявания не са противопоказание за извършване на имунизация с някоя от трите одобрени ваксини на Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

 

От възможните ваксини срещу Ковид, най-голяма вероятност за алергични реакции има спрямо т.н. протеинни ваксини, които се състоят от целия вирус или части от вируса, включени в някакъв адювант.

 

Становищата на експертните бордове относно показанията и противопоказанияа за ваксиниране срещу Ковид-19 можете да прочетете тук.