Министерството на здравеопазването дари апаратура за лъчелечение на варненската болница "Света Марина".

 

Инициативата е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на здравното министерство по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма "Регионално развитие".


 

Общата стойност на проекта за изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в "Света Марина" е на стойност 18 759 215 лв.

 

Основни компоненти при реализацията на проекта са доставката на медицинска апаратура и изпълнението на строително-монтажни работи, които вече са на етап приключване.

 

През изминалите дни във варненската болница са доставени мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и система за планиране на лъчелечението на обща стойност 6 933 343 лв.

 

Предстои инсталация, настройка, калибрация и узаконяване на апаратурата от специализираните държавни контролни органи и Агенцията за ядрено регулиране и нейното пускане в експлоатация.