Министерството на здравеопазването предлага промени в Наредбата за медицинската експертиза. Те са одобрени от д-р Илко Семерджиев и ще бъдат качени на сайта на ресорното министерство за обществено обсъждане. 
 
Наредбата оказва пряко въздействие върху редица права на пациентите в трудовата и социалната сфера, определяйки наличието на временна или трайна неработоспособност, вида и степента на увреждане, както и тяхната количествена характеристика. Медицинската експертиза има значение за широк кръг лица и институции – освидетелстваните, осигурителите, НОИ, АСП, Агенцията за хората с увреждания и органите, определящи работоспособността - НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК, уточняват от МЗ.
 
Текстове от досегашната Наредба за медицинската експертиза са атакувани от пациентска организация във ВАС. Становището на съда е, че има нарушение на административните правила при изработването й. От здравно министерство посочват още, че вместо да им бъдат направени промени, решението на съда е било обжалвано, което е създало риск от последваща отмяна на цялата Наредба от 5-членен състав на ВАС. В тази връзка служебното ръководство на МЗ прави нужните промени. 
 
Наредбата създава условия за прилагане на единни и обосновани критерии в медицинската експертиза и ред, по който да се осъществява тя. С правната регулация се осигурява утвърждаването на принципи, правила, организация и уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза, на територията на цялата страна. Тя запазва правата на хората с увреждания. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
По-рано днес стана ясно, че Министерството на здравеопазването е получило награда за  принос в регионалното сътрудничество в здравната сфера в Югоизточна Европа. Призът е връчен на среща на здравните министри от Югоизточна Европа, провела се в Кишинев, Молдова. На нея са присъствали заместник- министърът д-р Галин Каменов и проф. Пламен Димитров, заместник директор на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и представител на Здравната мрежа за Югоизточна Европа. 
 
Лечението на незаразните болести, универсалният достъп до здравни услуги, трансграничното обществено здраве, аварии и миграция, както и съвместните усилия за решаване на въпросите, свързани със социално-икономическите фактори за здравето, са сред темите, обсъдени по време на срещата.