Министърът на здравеопазването ще може да освобождава със свое решение членове на Комисията по прозрачност към министерството, пред която се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.  
 
Предложението на здравното министерство е заложено в проект за промени в правилника за работа на комисията. Текстовете са публикувани на сайта на ведомството.
 
Основният мотив за предложението е, че съставът на комисията се променя твърде често, което създава затруднения в работата ѝ. От създаването на комисията през 2008 г. до сега са приети 13 решения на Министерския съвет за поименни промени, свързани с изискванията на правилника, мандатност, обновяване чрез жребий и т.н., посочва се в мотивите към предложението.
 
Следва да се отчита, че дейността на комисията изисква тясно специализирани знания и специфичен опит по отношение на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти.
NEWS_MORE_BOX
 
 
От съществено значение за ефективността на работа на комисията е доброто познаване на нейната практика. Това е много трудно постижимо при толкова чести персонални промени на нейния състав, допълва се в мотивите.
 
Освен по предложение на министъра, членове на Комисията по прозрачност може и сами да поискат да я напуснат. Молбата им ще се подава до Министерския съвет чрез здравното ведомство. 
 
Членове могат да бъдат освобождавани и по искане на лицата, които са предложили да влязат в комисията. 
Според здравното министерство така ще се оптимизира нейната дейност и ще се създадат предпоставки за утвърждаване на професионалната компетентност на нейните членове