„Грижата за децата в Дома за медико-социални грижи за деца в Сливен е адекватна и създава нормални условия за физическото и психическото им  развитие”, каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова след внезапно извършената проверка.

След приключването й г-жа Атанасова заяви, че въпреки остарялата материална база, с децата се работи добре и те са социално контактни.

В Дома в Сливен са настанени 64 деца до 3-годишна възраст като за тях се грижат 84 души, в т.ч. медицински лица, педагози и друг помощен персонал.

Хигиенните условия, при които се отглеждат децата, са добри, по мнението на министъра. „Категорично смятам, че ситуацията в този дом е коренно различна и по-добра в сравнение с Дома за деца в Плевен. Материалните условия не са толкова добри, но когато има необходимата грижа и ангажираност от страна на персонала, резултатите са видими.”, подчерта тя.

Годишният бюджет на Дома в Сливен е 800 000 лв., от които 240 000 лв. са за текуща издръжка – ток, вода, храна. Бюджетът се осигурява изцяло от здравното министерство. Отделно на Дома са осигурени средства за в размер на 66 000 лв., с които е подменена отоплителната инсталация и в резултат на това са намалени разходите с 2/3 през есенно-зимния сезон.

Министър Атанасова обяви, че в хода на проверката са установени и пропуски по отношение на документооборота, заприходяването на складови наличности, получаването на дарения и провеждане на обществени поръчки. Ръководството на Дома не е представило документи за произход на хранителните продукти, както и за влагането им в менюто на децата. Не е била обявена задължителната обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и горива за отопление.

Предстои Инспекторатът на Министерство на здравеопазването да направи допълнителна проверка и при доказани нарушения, те ще бъдат предадени на Агенция „Държавна финансова инспекция”.

Министър Атанасова потвърди, че в намеренията на здравното министерство е подобни домове да бъдат закривани и децата да бъдат извеждани в приемни семейства и защитени жилища, както и да бъдат осиновявани.
В ход са проекти по Оперативни програми  за отделни домове за деца от 0 до 3 години, което ще ускори процеса за деинституционализация, каквато е и европейската практика.