"До 2 години трябва да имаме функциониращо електронно здравеопазване. Вече има зададен срок и мърдане няма." обяви здравният министър проф. Николай Петров пред БНТ. 
 
Нужно е да се изгради системата за електронно здравеопазване... Вторият стълб, който касае структурите на министерството на здравеопазването - лечебни заведения, доболнична помощ предстои да се изградят и то при едно много важно условие - тотална свързаност, защото електронните системи на НЗОК и на доболнична система трябва да работят като един организъм, обясни той. 
 
В края на юли ще има неформален съвет на министрите в Естония, обяви министърът и уточни, че ще изпрати там наша група от експерти, които да добият ценен опит и добри модели, които да приложат в България. Те ще докладват наученото в Министерски съвет, след което ще започнат работа по реализация на новите практики. 
 
Проф. Петров предлага достъпът до лекарства и затлъстяването при децата да са теми на българското председателство на Европейския съюз. „Много широко е дискутирана темата за затлъстяването при децата в резултат на неправилно хранене. Ние развихме, задълбочихме и това е нашето намерение. Като втора тема на нашето председателство се обсъжда темата за достъпа до лекарствени продукти. Има се предвид проблемите, които многократно сме обсъждали, лекарствени продукти, които въобще не стъпват на нашия пазар, такива, които са в недостиг“, допълни той. 
NEWS_MORE_BOX
 
„Първата тема е приета. По мое предложение темата нездравословно хранене при децата ще бъде разширена не само във връзка със затлъстяването, а и във връзка с някои заболявания, а защо не и в посока на това, че нашите деца все повече се променят, появяват се заболявания, които са нетипични за детската възраст. Има процес на подмладяване на множество заболявания, което също може да бъде обвързано с качеството на храните“, каза още министърът.