Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов представиха възможностите на телемедицината, представяйки реализиран пилотния проект за връзка между здравния кабинет на 55 СУ „Петко Каравелов” и лечебните заведения.

 

Целта на проекта е изграждането и поддържането на комуникационна свързаност между здравни кабинети в училищата и лечебни заведения, чрез което в случай на необходимост да бъде осигурена навременна медицинска помощ.


 

„Убеден съм, че този проект ще бъде надграден и възможностите на телемедицината ще се ползват във всички училища. Амбицията на екипа ми е до един месец да финализираме документите, свързани с телемедицината в училищна среда, което е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост“, посочи здравният министър. 

 

Той беше категоричен, че проектът е от изключително значение за опазване здравето на ученици и учители в контекста на необходимостта от навременно оказване на медицинска помощ, в т.ч. чрез консултация и диагностика. Недостигът на медицински кадри в училищата е друга причина, обуславяща необходимостта от въвеждането на комуникационна свързаност между здравните кабинети на територията на училищата и лечебни заведения.

 

Образователният министър проф. Сашо Пенов подчерта, че пилотният проект е със срок на действие 3 месеца, като за реализацията му държавата не е изразходвала финансов ресурс. На този етап проектът се реализира в четири столични училища - 55 СУ „Петко Каравелов“, 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, ПГТЕ „Хенри Форд“ и II АЕГ „Томас Джеферсън“, а лечебните заведения, включени в проекта са УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УМБАЛ „Св. Анна“.

 

По думите на образователния министър последващото развитие на проекта ще бъде съобразено с мерките, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост.

 

„Училищата, които участват в проекта, могат по всяко време да се свържат със съответното лечебно заведение, да бъде извършена консултация и да се вземе решение как да се процедира по-нататък – необходимо ли е изпращането на спешен медицински екип, следва ли детето да бъде насочено към болница, към общопрактикуващия лекар или друго“, обясни министърът на здравеопазването д-р Меджидиев.

 

Той посочи, че телемедицината в училищата функционира в редица европейски държави. В тази връзка усилията на служебния кабинет са насочени към въвеждането ѝ и у нас, в т.ч. и в училищата, намиращи се в труднодостъпни и отдалечени райони, където достъпът до навременна медицинска помощ е затруднен.