Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев разпореди инструкции до регионалните здравни инспекции и председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров относно случаи на маймунска вариола. 

 

Маймунската вариола не е заболяване, подлежащо на задължителна регистрация и съобщаване в България и в държавите в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. 


 

Предвид настоящата ситуация обаче Европейският център за превенция и контрол на заболяванията е изготвил временна дефиниция за случай, която следва да се прилага от страните в ЕС.

 

Случай I

 

Ако лице, независимо от възрастта, пребивава в неендемична държава и получава остър обрив с неизяснена причина за появата, то следва да се спазват следните указания.

 

Ако симптомите са се появили след 15 март 2022 г., то е възможно да индикират маймунска шарка. Те включват главоболие, внезапно повишаване на телесната температура (>38,5 градуса), увеличаване на лимфни възли, мускулни болки, болки в гърба, астения.

 

Ако варицела, херпес зостер, морбили, Зика треска, Денга, Чикунгуня, херпес симплекс, бактериални кожни инфекции, дисеминирана гонококова инфекция, първичен или вторичен сифилис, шанкроид, лимфогранулома венереум, гранулома ингвинале, молускум контагиозум, алергична реакция и някои други местни типични причини за поява на папулозен или везикулозен обрив, не обясняват клиничното протичане на обрива. 

 

Получаването на отрицателни лабораторни резултати за посочените причинители на обривни заболявания не е необходимо, за да се определи заболелият като възможен случай на маймунска вариола

 

Случай II

 

Ако лице има епидемиологична връзка (пряк контакт лице в лице, вкл. с медицински работници без защита на очите, носа и устата);  директен физически контакт с кожа и кожни лезии, вкл. сексуален контакт;  контакт със замърсени материали, напр. дрехи, бельо, постелочни материали, прибори на вероятен или потвърден случай в рамките на 21 дни преди началото на оплакванията данни за пътуване до ендемична за заболяването държава в рамките на 21 дни преди началото на оплакванията с много или анонимни сексуални партньори в рамките на 21 дни преди началото на оплакванията  с положителен резултат от серологично изследване за Оrthopoxvirus, при отсъствие на ваксинация срещу вариола или друга известна експозиция на orthopoxvirus при хоспитализация поради заболяване.

 

За потвърден се счита случай, при който маймунската вариола е установена чрез PCR и/или секвениране и съответно за отхвърлен се смята при отрицателен резултат от тестването.

 

Предвид че маймунската вариола е заболяване, което нормално се среща в Западна и Централна Африка, установяването на потвърдени и възможни случаи в други държави без установени данни за пътуване е необичайна ситуация.

 

Тя налага предприемането на действия за повишаване на информираността на медицинските специалисти и органите на общественото здравеопазване по отношение на заболяването, както и предприемане на обстойни проучвания на всеки случай, отговарящ на посочените дефиниции, изолация, издирване на контактни лица. 

 

Всеки заболял със съмнение за маймунска вариола следва да бъде проучен и ако е лабораторно потвърден – изолиран до завяхване на обривните единици, отпадане на образуваните крусти и образуване на нов кожен слой. 

 

Внимание следва да се обръща на пациенти с атипичен обрив, който преминава през няколко стадия на развитие – макули, папули, везикули, пустули по едно и също време във всички засегнати части от тялото, с поява на други клинични оплаквания от изброените по-горе. 

 

От особено значение е да се повиши информираността на медицинските специалисти и лабораторните работници с цел своевременно установяване на причинителя и недопускане появата на вторични случаи. 

 

В тази връзка е необходимо всеки случай на съмнение за маймунска вариола незабавно да се съобщава в МЗ. 

 

Особено внимание следва да се обръща на лица с необичаен обрив (папули, везикули) или лимфаденопатия, често придружено с втрисане. 

 

Предвид че близкият физически контакт се приема за най-същественият рисков фактор за предаване на инфекцията, при клиничен преглед или проучване на случай е необходимо да се прилагат всички мерки за превенция и контрол на инфекции (носене на очила/очен протектор, ръкавици, водоустойчива престилка, PP2 респиратори). 

 

Пълният документ с указания на главния държавен здравен инспектор са достъпни на: https://blsbg.com/bg/download/file/page-section/22584.