Без медицински сестри здравеопазване не може да има и кризата в здравната система се дължи основно на недостига на медицински сестри, акушерки, лаборанти и фелдшери.

 

Това заяви пред БНТ председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева.


 

По думите ѝ системата на здравеопазването е пред колапс заради недостига на кадри.

 

Минимум 30 000 сестри липсват в системата, което е огромен проблем, посочи тя.

 

България е на последно място в ЕС по осигуреност с медицински сестри и акушерки, а кризата в здравеопазването е на път да се превърне в заплаха за националната сигурност.

 

Според Милка Василева следващата година ще е по-добра за работещите в здравния сектор в материално отношение, ако стандартите за определяне на заплатите на медиците се спазват.

 

Тя посочи, че професионалистите по здравни грижи са най-големите потърпевши от необмислените реформи в здравеопазването.

 

„Още 2000 г., когато на практика беше ликвидирана извънболничната помощ, много колеги останаха без работа. В същото време колеги бяха съкратени от болниците, а западният свят е гладен за медицински сестри“, коментира Василева.

 

Тя допълни, че липсва мотивация хората да се обучават за сестри и акушерки. В същото време университетите провеждат изключително качествено обучение, което се цени високо и е добре заплатено в западния свят.


Тя разкри, че една медицинска сестра или акушерка трябва да работи на минимум две места, за да могат да функционират настоящите над 360 болници в страната.

 

Това ги поставя на огромно изпитание и голяма част от тях са на ръба на своите сили и физическо оцеляване.

 

Този месец стана ясно, че Министерството на здравеопазването и Здравната каса планират собствените практики на медицинските сестри да бъдат финансирани от НЗОК.  

 

Доскоро медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и фелдшери нямаха право да предоставят самостоятелно медицински и здравни грижи в собствено лечебно заведение, като кабинет или медицински център.

 

След промяна в Закона за лечебните заведения, внесена през юни, те вече могат да откриват самостоятелни практики, стига да имат три години стаж в своята професионална област и регистрация към Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

 

Тогава не стана ясно обаче дали държавата ще осигури финансирането на тези услуги или то ще бъде за сметка на пациентите.

 

СЗО определи 2020 г. за Международна година на медицинската сестра и акушерката.