Парламентът прие окончателно Закона за бюджета на НЗОК за следващата година. Между двете четения на законопроекта, депутатите решиха да увеличат бюджета на Здравната каса за 2021 г. с над 600 млн. лева до 5,34 млрд. лева, предава БНТ.

 

Парите за болниците се увеличават с почти 383 милиона и ще достигнат 2,645 млрд. лв.


 

Заложените средства за лекарства са 1,332 млрд. лв. – с 88 милиона лева повече в сравнение с тази година. 115,98 милиона са предвидени за медицински изделия, прилагани в болничната помощ – по това перо заложеното увеличение е с около 6 млн. лева.

 

Над 261 млн. лв. са предвидени за личните лекари. Увеличението е с около 17 млн. лева.

 

През бюджета на Здравната каса са заложени промени, които предвиждат специалистите по здравни грижи да сключват договори с фонда. За тази цел в бюджета за догодина са заложени 20 млн. лева. Заложеният резерв за непредвидени разходи е 149 561 млн. лв.

 

Параметрите на бюджета за 2021 година включват:

  • Приходи и трансфери 5,341 млрд. лева;
  • Разходи 5,341 млрд. лева;
  • Болнична помощ 2,64 млрд. лева;
  • Първична извънболнична помощ 266,7 млн. лева;
  • Дентална помощ 197,3 млн. лева;
  • Лекарствени продукти и медицински изделия 1,33 млрд. лева

 

Депутатите приеха и държавните премии към заплатите на медицинския персонал по време на извънредното положение.

 

Всеки месец лекарите ще получат към заплатите си 600 лева, специалистите по здравни грижи – 360 лева и санитарите 120 лева.

 

Няма да се изплаща допълнително възнаграждение на медиците, чиито брутни заплати са над 5000 лева.

 

Опозицията разкритикува управляващите за липсата на пари в резерв на касата, който досега е бил в размер на 5% от средствата.

 

Новоприетите текстове дават възможност лекари да се командироват от едно лечебно заведение в друго в условия на епидемия, което ще става с решение на РЗИ и след заповед на здравния министър.