Задълженията към чуждите осигурителни фондове да се изплатят в тригодишен период, след което плащанията да се извършват ритмично в рамките на европейските регламенти, планира Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).


Идеята е част от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., който предстои да бъде приет. Това сподели Пламен Таушанов – член на Надзорния съвет на българския здравноосигурителен фонд, на станалата вече традиционна среща между представители на Главната асоциация на институциите за социална сигурност (ГАИСС) на Австрия и НЗОК. На срещата са дискутирани параметрите за 2019 г. на Плана за разплащане на исковете за лечение на български граждани в австрийски лечебни заведения съгласно европейските регламенти. 


Ръководителят на Департамента по международни и европейски въпроси на ГАИСС на Австрия Петер Винигер е изразил благодарността си за коректното спазване на Плана за разплащане за 2018 г. отстрана на НЗОК, договорен на предишната среща. „Отношението и лечението на българските пациенти в австрийските лечебни заведения е същото, както и на австрийските граждани. Считаме, че главният фундамент на ЕС е еднаквото третиране на всички граждани в него“, споделя Петер Винигер.На срещата е постигнато споразумение за параметрите на Плана за разплащанията през 2019 г. по австрийските искове. Към края на следващата година просрочени ще останат само искове, които са получени през първото полугодие на 2018 г. Българската институция възнамерява в периода 2019-2021 г. да се издължи на Австрийските фондове, като изпълни тригодишните параметри и след това да заплаща по реда на регламентите 18-месечните периоди на исковете.  


В хода на разговорите представителите на ГАИСС  споделиха, че в момента правителството на Австрия извършва мащабна реформа в социалната система, която ще приключи до 1 януари 2020 г. Тя предвижда централизиране на дейността на здраноосигуритените фондове и увеличаване на квотата на държавата в тяхното управление. Функциониращите в момента 21 социални осигурителни института ще централизират дейността си в 5 структури, а деветте регионални каси ще се обединят в една.