Очакванията са здравната карта да създаде условия за достъпна, своевременна, ефективна и качествена здравна помощ за българските граждани при ефективно разходване на публичния ресурс, коментира здравният министър Кирил Ананиев по повод приемането на Националната здравна карта от Министерски съвет и публично изразеното несъгласие на Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общините в Република България с този акт.

 

Според съсловната организация в новата здравна карта са заложени диспропорции заради липсата на задълбочен анализ на потребностите на населението по райони от медицински услуги, което ще навреди на достъпа до болнично лечение за българските пациенти.


 

От здравното министерство отхвърлят критиката с аргумента, че в приетия документ броят на болничните легла всъщност са увеличени. В първоначалния вариант на проекта за здравна карта, публикуван за обществено обсъждане преди повече от месец това число е 32 873, а сега 33 481.

 

Според екипа на здравния министър Новата здравна карта ще осигури по-висока хоспитализация с 41 000 постъпвания за болнично лечение, докато досега легловата база е била със 75% използваемост.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

„Ако приемем, че населението на България е 7 милиона души и съпоставим с леглата, които сме определили в Националната здравна карта, включително тези, които остават в резерв, ще се види, че се осигурява поне 45% от населението да премине поне веднъж през хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ“, коментира здравният министър.

 

Националната здравна карта е стратегически документ, въз основа на който ще се сключват пряко договорите на НЗОК с болниците. 

 

По действащия закон, за да може НЗОК да подпише договор с изпълнители на медицинска помощ, трябва да има налице две неща: Наредбата за реда и критериите, на базата, на които се определят лечебните заведения за болнична помощ, с които НЗОК може да сключва договор и Националната здравна карта, поясняват от ведомството.

 

Новата здравна карта ще действа заедно с Националния рамков договор за 2018 г. като един от елементите, който ще бъде развит в подготвяния от екипа на Ананиев изцяло нов здравноосигурителен модел, ще бъдат принципите, структурата и съдържанието на Националната здравна карта.

 

Плановете на настоящия здравен министър са през 2019 г. да има нов здравноосигурителен модел, нов рамков договор и нова Национална здравна карта.