Министерство на здравеопазването (МЗ) призна в официална позиция, че има риск проекта за изграждането на Националната здравна информационна система да се провали. „МЗ счита, че спирането на обществената поръчка сериозно застрашава реализирането на проекта за изграждане на Националната здравна информационна система, чийто краен срок е 28.12.2019 г. Обжалването и блокирането на обществените поръчки по проекта застрашава както цялостното му изпълнение, така и реализирането на електронното здравеопазване в Република България. Това ще постави в риск намеренията на Министерство на здравеопазването за упражняването на прозрачен и ефективен контрол върху дейностите и разходите в здравеопазването чрез въвеждането на здравната информационна система“, пишат от ведомството.


В изпълнение на проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) — етап 1 и етап 2“, на 12.10.2018 г. Министерството обяви обществена поръчка за разработване на информационни системи и подсистеми - електронни административни услуги, здравно-информационен портал и регистри, като елементи на НЗИС.


Средата на ноември поредна жалба спря търга за доизграждането на системата. Комисията за защита от конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу обществената поръчка след жалба на фирма „Стемо – Гама консулт“. Преди малко повече от месец пък търгът отново беше спрян заради неточности в обявяването на обществената поръчка и неспазени срокове. Решението бе взето от министър Кирил Ананиев на 28 септември, след като процедурата беше обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията и от компанията „Стемо“ ООД.Puls.bg припомня, че ефектът от въвеждането на Националната здравна информационна система според здравния министър трябва да е повишаване качеството и ефективността на здравеопазването и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. От ведомството се надяват, че когато системата стартира ще помогне за съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Идеята е да се покрият всички субекти, свързани с действия, участващи в системата на здравеопазването - лечебни заведения, здравни заведения, регионални инспекции, извънболнична помощ, болнична помощ, дентална помощ, всички структури на държавната администрация, аптеки, оптики.