Българският зъболекарски съюз (БЗС) не одобрява разработения и предлаган от “Информационно обслужване”* формат на дентално пациентско досие. 

 

Съсловието настоява срокът за включването в Националната здравноинформационна система на денталните лекари да бъде предоговорен и да стартира след подписване на Анекс между БЗС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).


 

Зъболекарският съюз вече изиска спешна среща с министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. На нея присъстваха заместник-министърът на здравеопазването и председателят на Надзорния съвет на НЗОК, председателят на БЗС д-р Николай Шарков, главният секретар д-р Борислав Миланов, д-р Георги Габровски, д-р Валентин Павлов, д-р Георги Сойтариев, доц. д-р Елка Радева, д-р Бисер Ботев, д-р Трифон Антонов, д-р Олег Гладков. 

 

Министърът на здравеопазването изрази позицията, че до този момент не е бил информиран отстрана на “Информационно обслужване”. 

 

В официално писмо БЗС написа, че д-р Меджидиев е поел ангажимент на предстоящото заседание на Министерски съвет да организира спешна среща с

представителите на Министерството на електронното управление и шефа на “Информационно обслужване”, на която да обсъди създалата се ситуация.

 

Здравният министър е заявил още, че не по-късно от края на тази седмица ще организира съвместна среща с представители на БЗС и “Информационно обслужване”, на която ще присъства.

 

В резултат от тази среща да бъдат определени нови срокове, които да включват не само период на изработка, но и период на тестване на самата система, съобразно вижданията на БЗС.

 

След определяне на тези срокове да бъде входирано в Надзорния съвет на НЗОК искане за подписване на нов Анекс по НРД, който да отразява новите реалности.

 

Здравният министър е заявил категорично своето намерение да съдейства изцяло, съгласно правомощията, които има, за излизане от тази ситуация по начин, който няма да нарушава правата на лекарите по дентална медицина.

 

Българският лекарски съюз ще даде пресконференция, на която ще бъдат представени всички факти и обстоятелства по този казус.

 

*„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. Това е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.