Местните власти затвориха училища в района около столицата и западната част на Франция, заради заболели ученици със симптоми на свински грип. За да не губят от учебния материал училищата въвеждат провеждане на учебните часове он лайн.
При регистриране на три или повече случая на заболели деца от новия пандемичен грип от един клас учебните занятия на класа се отменят и могат да се провеждат по интернет по решение на местната управа и ръководствата на училищата.